Välkommen till Ateism.se!

Den här sidan har uppstått eftersom det finns ett behov av en lättfattlig sida på svenska som förklarar vad ateismen är. Dels för att de flesta sidor om ateismen är på engelska, och dels för att det finns många missuppfattningar om ateismen som kan behöva förklaras och redas ut.

Meningen med sidan är inte att propagera för ateismen eller att angripa religionerna, utan att presentera ateismen så objektivt en ateist kan. Argument för och emot ateismen kommer att läggas in efterhand som ett led i att förklara ateismens alla vinklar, men det ska inte tolkas som att sidan i sig är en propagandasida.

Förhoppningen är att sidan ska kunna fungera som en informationssida för skolelever som letar information om ateismen på Internet, och att den ska kunna fungera som en mötesplats för ateister i Sverige. Kanske kan det såsmåningom utmynna i en organisation för ateister.

Innehåll:

Under utarbetande:


Sidan skapades den 11 februari 2003
Sidan uppdaterades senast den 1 maj 2007

Kontakta ateism.se

(* extern anslutning)