Intervju med Stefan Jansson

Stefan Jansson skrev hösten 2006 ett brev till Scandic där han frågade varför det låg en bibel på hotellrummet. Scandic svarade med att ta bort biblarna från hotellrummen och istället tillhandahålla bibeln i receptionen som en service till de kunder som så begär. Senare utökade man utbudet med Koranen och judiska Tanakh. Efter ett inslag i Sveriges radio uppmärksammades saken i tidningarna och det har beskrivits som att Stefan Jansson blivit kränkt av en bibel på rummet och skrivt och klagat. Många har reagerat negativt på att Scandic ändrat sig efter klagomål från en kund, och flera kristna har uppmanat till bojkott av Scandic. Ateism.se har fått en exklusiv intervju med Stefan Jansson.

- Den senaste tiden har biblar på hotellrummen varit ett stort debattämne. Du skrev ett brev till Scandic Hotel som fick dem att ta bort biblarna på sina hotellrum och istället erbjuda den som service till sina kunder i receptionen tillsammans med Koranen och Tanakh.

- Jag hade förstås blivit ännu gladare om bibeln tagits bort helt men är ändå nöjd med det steg som togs.

- Varför då?

- Som det blev så kommer hotellrummet att vara neutralare, vilket är positivt, men hotellet väljer att ha samma bok och två till i receptionen. Detta är en signal till mig som kund. Inte lika stark som om den fanns på rummet, men dock fortfarande en signal om vad som betyder något, en klar värdering. Men om jag försöker se det ur Scandics perspektiv så har de tagit ett balanserat och diplomatiskt beslut.

- Vad var det egentligen som hände?

- I november 2006 bodde jag på hotell och reagerade på att det låg Nya testamentet i garderoberna på rummen. När jag kom hem skrev jag brev till hotellen för att fråga om deras syn på saken. Sedan var det inte mer med det på ett bra tag. I februari kom jag att tänka på detta igen och skrev en notis till Humanisterna. Två veckor senare hör redaktören på HumanistInfo av sig för att han vill skriva om detta. Jag berättar för honom om min syn och vad jag skrev, och den text som detta mynnade ut i finns på Humanisternas hemsida och förstås i infobladet. Den 3 april får jag e-post från Sveriges Radio. Efter ett telefonsamtal och några timmars funderande från min sida bestämmer jag mig för att medverka i P1 morgon den 4 april 06:38. Det är den hela och enkla historien om hur det gick till, resten känner du säkert till bättre än jag.

- Varför skrev du ditt brev till Scandic Hotel?

- Jag kan nog inte svara på den frågan särskilt kortfattat. Det har mycket med min personlighet att göra. Jag är en person som i hela mitt liv engagerat mig i allsköns frågor. Jag är mycket intresserad av filosofi, logiskt tänkande, analys och till viss del provokation i form av ironi/sarkasm. Jag tycker att allt kan ifrågasättas - även mig och mitt liv får man ifrågasätta. Alltid när jag kommer till ett nytt eller gammalt ställe så bekantar jag mig med miljön och upptäcker och registrerar vad som finns och inte finns. På hotellen fanns det strykbräda, badkar, utsikt, informationspärm, säng och nya testamentet. Självklart var det Gideoniternas bok som inte riktigt passade in.

- Varför?

- En ganska komplex fråga som kan besvaras ur flera perspektiv, men alla leder till samma svar. Fel sak på fel plats. Varför kan en person som är i behov av en religiös skrift inte ta med den själv. Varför finns det en självklarhet i att hotell ska tillhandahålla en viss bok? Varför finns inte en bibel i varje stolsrygg när man åker tåg? En religiös bok är alltid politisk. Ett bestämt budskap förmedlas. Vem är avsändare? Vem är mottagare? Jag som boende på hotell vill ha en så neutral miljö som möjligt. Om det finns en bibel kan jag låta bli att titta i den men jag kan inte låta bli att undra varför hotellet tycker att den är så viktig att den måste finnas på det rum jag just hyrt. Jag tycker att en bok om ateism skulle vara lika fel.

Jag vet inte om detta svar är tydligt nog för varför jag reagerade, men det är så här jag tänker. En vardagligare beskrivning skulle kunna vara följande: jag beställde en tjänst - jag är alltså kund. Det som levererades uppfyllde inte riktigt mina förväntningar. Alltså tar jag kontakt med det levererande företagets kundtjänst för att få deras syn på saken. De ger ett svar som jag är halvnöjd med. Jag fortsätter att vara kund. Punkt slut.

Jag skriver ganska ofta till organisationer och företag för att ställa frågor, och det rör väldigt sällan religion.

- På vilket sätt har Humanisterna bidragit till din kampanj?

- Föreningen Humanisterna blev jag och min familj medlem i för cirka två år sedan. Vi har innan nu inte haft någon som helst kontakt förutom i vanliga medlemsärenden som inbetalning av medlemsavgift och liknande. I februari i år skrev jag den i Humanistinfo införda notisen. Då hade jag lite kontakt med redaktören för medlemsbladet, och sedan var nästa kontakt en indirekt kontakt, det vill säga P1-morgon fick min e-postadress av humanisterna. Detta var 3 april. Och nu i och med allt rabalder har jag haft flertal kontakter med Humanisterna. Kort svarat så är det jag som privatperson som tagit ett initiativ och skrivit ett e-postmeddelande. Så om någon vill kalla det för kampanj så vill jag kalla det för en väldigt momentan kampanj.

Föreningen Humanisterna har alltså inte haft något med detta att göra, förutom att de rapporterat efter att jag som privatperson agerat. Innan och efter inslaget i radio så pratade jag och Jan Peter Bergkvist från Scandic om ditt och datt, och bilden han gav var att jag var den enda fram tills dess som kontaktat dem.

- Men är det inte lite löjligt att bli kränkt av en sådan sak som en bibel på hotellrummet - speciellt när den låg längst inne i en garderob?

- Av att finna nya testamentet/psaltaren på ett hotellrum har jag inte blivit kränkt, men jag kan förstå att någon skulle kunna bli kränkt av bibeln då den talar i galna termer om kända fenomen som kvinnor och homosexuella. Att just jag blivit kränkt är något som en journalist[1] på Sydsvenska Dagbladet hittat på. Åtminstone kunde han inte hänvisa till någon källa förutom P1-morgon. Jag har inte sagt eller skrivit det och ingen annan heller som deltog i det P1-morgon den aktuella sändningen.

- Man har också sagt att du menade att muslimer skulle kunna bli kränkta av att det finns biblar på hotellrumen.

- Jag har inte nämnt ett ord om muslimer. Inte heller har jag skrivit detta. Den som har myntat den sanningen är en journalist på Sydsvenska Dagbladet[1]. Jag har talat med honom på telefon men han har valt att stå fast vid sin version av vad som sagts och skrivits.

- Men i tidningarna och i ett upprop för att bevara hotellbiblarna sägs det att du har blivit kränkt av bibeln. Varifrån kommer det tror du och varför skriver man så?

- Sydsvenska Dagbladets reporter[1] hävdar att han hörde det i P1-morgon. Jag har inte hört det. Men visst kan det vara så att P1 klippt samtalet och att någon studioreporter råkat använda ordet kränkt. Men jag har inte lyckats få tag på den sändningen.

- I ditt brev till Scandic står det att du retar dig på att det låg en bibel på hotellrummet. Även om du aldrig har påstått dig ha blivit kränkt så kan många uppfatta det som konstigt att man retar sig på en bibel. Hur ser du på det?

- En bra fråga! Brevet jag skrev är inte särskilt bearbetat. Det var mer stundens ingivelse som gjorde att jag valde de ord jag valde. Men ordet "retar" hänvisar till att jag tycker att ett hotell ska var så värdeneutralt som möjligt, eftersom de inte vet vem jag är och vilka mina referenser är. Hotellets rum var inte värdeneutrala - alltså retar det mig. Och som jag sa så tycker jag att bibeln innehåller en massa tvivelaktiga texter som kränker homosexuella och kvinnor. Självklart kommer de som vill att haka uppsig på ordet "retar" att göra det, men det är alltid farligt att öppna munnen.

- Det de flesta reagerat negativt på tycks vara att du påstås ha blivit kränkt av en bibel. Någon skrev t.ex att om man blir kränkt av en bibel på hotellrummet så är man inte humanist. Då är man intolerant. Men om du nu inte har påstått att du har blivit kränkt verkar det inte finnas så mycket var av kritiken?

- Jag tycker att det mesta av efterdebatten har varit osaklig, därför har jag valt att inte delta så aktivt. Jag har inte lyckats förstå om upprördheten bara beror på ordet kränkt eller om det bara var det som var lättast att haka upp sig på, även om det var osant. Men kärnan i frågan måste vara om ett hotellrum ska vara värdeneutralt eller inte. Jag tycker det. För mig kan religionsfrihet även betyda att jag är fri från religion.

- Göran Skytte har hetsat upp sig så till den grad över det här med att Scandic inte längre har biblar på hotellrummen, utan att man måste fråga efter den i receptionen, att han skrivit en ledare i Svenska Dagbladet med frän kritik mot Humanisterna. Varför, tror du, reagerade Göran Skytte så starkt på att Scandic tog bort biblarna från hotellrummen?

- Jag vill helst inte spekulera i varför Göran Skytte skrivit det han skrev. Det får stå för honom, men min spontana reaktion är att jag inte förstår känsligheten i frågan. Jag upplever det som han är ute och cyklar. Tydligen upplever Göran Skytte att man dagligen häller en hink skit över kristendomen. Jag som avsändare upplevde att jag ställde en fråga.

- Hade du någon aning om att ditt brev skulle ge upphov till så här starka reaktioner, och hade du ändå gjort vad du gjort om du hade vetat det?

- När det gäller öppenhet, uppriktighet och ärlighet är jag nästan en fundamenalist. Det är oftast bättre att säga det jag tycker än att tiga. Den kritiska punkten var att jag valde att vara med i P1-morgon, vilket inte var självklart då jag inte känner mig helt bekväm i sådana situationer. Men nu accepterade jag inviten, och visst var och är jag medveten om att känsliga frågor kan försvinna eller bli hur stora som helst. Att "kränkt" skulle bli det genomgående kunde jag förstås inte ha en aning om eftersom någon annan producerat det, men slutsatsen blir utan tvekan att jag gjort samma sak igen och förmodligen kommer jag enträget att upprepa liknade frågor i hela mitt liv.

Jag har följt en del kommentarer och bloggar. Min reaktion är att storleksordningen 70% inte har reflekterat särskilt mycket över det de skriver, men resterande andel har varit intressant. Att folk skriver mycket negativt hör tyvärr verkligheten till, men jag tror att Humanisterna är vinnare på lång sikt. Och något som får mig att tro det än starkare är att jag de senaste dagarna tycker mig ana ett trendbrott i skriverierna. Det blir fler som skriver negativt om de som i sin tur skrev negativt om Humanisterna.

Så här är det i en värld med människor som vill förstå och människor som vill missförstå. Detta har jag hela tiden varit fullt medveten om och mig får de fortsätta håna hur mycket de vill för min erfarenhet säger mig att vi inte kommer att förstå varandra om inte både de och jag vill förstå. Och de enda som förlorar på det osakliga och förtalandet är de som gör det.

- Scandic säger att det inte alls var ditt brev som fick dem att ta bort biblarna, utan att det ingår i en större översikt av företagets policy. Vilken betydelse tror du själv att ditt brev haft för deras beslut?

- Den här frågan har funnits och finns inom de flesta hotellkedjor men få har kommit till handling. Om Scandics beslut beror på mitt brev eller inte är ganska ointressant. Det är resultatet som gäller. Jag tror att de diskuterat detta tidigare, kanske inte i ledningsgruppen, men åtminstone inom marknadsavdelningen. Mitt brev var förmodligen den lilla tuvan, med tanke på deras svar. Om Scandic hävdar att detta ingick i en större policyöversikt så är de det som gäller. Jag kan inte ifrågasätta deras uttalanden.

- Hur skulle du vilja sammanfatta det hela?

- Om jag ska ge mig in på någon form av summering så blir det i nedanstående lite lösryckta form.

Nej, jag har inte blivit kränkt.

Enligt Svenska Dagbladets reporter[2] så var jag en upprörd kund, detta är inte heller sant. Men hon hävdar att jag var upprörd i radioinslaget, som hon faktiskt har lyssnat på. Jag har talat med henne på telefon och tydligt förklarat att upprörd har jag inte ens varit i närheten av. Men hon är förstås fri att tolka och skriva som hon vill.

Jag är inte heller en mycket arg man från humanisterna som vissa vill framhäva.

Och jag har gjort detta som privatperson. Dock är jag medlem i Humanisterna men har aldrig engagerat mig i föreningen.

Jag för min del tänker inte lägga ner så mycket mer på detta utan låta det bero. Det finns så många andra spännande saker att ifrågasätta. Möjligtvis ska jag ringa till Jan Peter Bergkvist och fråga hur han och Scandic har haft det senaste tiden. Och detta bara för att få lite perspektiv på saker.

Noter

1. I den ursprungliga intervjun var Sydsvenska Dagbladets reporter nämnd vid namn. Med hänsyn till hans integritet har namnet ersatts med titel och tidning. Den som vill veta journalisternas namn kan ändå läsa nämnda artikel och se vem som har skrivit den. (Ändringen gjordes den 4 maj 2007).

2. Även Svenska Dagbladets reporters namn har redigerats bort med hänsyn till hennes integritet.

Efter att intervjun gjordes har Stefan Jansson även skrivit ett öppet brev som publicerades på Humanisternas websida. Där förnekar han att han skulle vara kränkt av hotellbiblar. I en kommentar till intervjun uppger Humanisternas förbundssekreterare Ann-Sofie Halling till Ateism.se att Humanisterna stöder Stefan Jansson helhjärtat i den här frågan.

Faktaruta: Brevväxlingen med Scandic

Hej, jag bodde hos er för några veckor sedan, på Scandic Kramer i Malmö och på Scandic Växjö. Det mesta var trevligt och prisvärt och extra bonus för att ni är svanenmärkta, men en sak retar mig och det är att på rummen fanns boken nya testamentet. Varför? Jag beskriver mig som humanist och kan inte förstå hur ni tänker när ni placerar ut en religiös bok på rummen. Är det vad ni står för, att ni är ett kristet hotell? Jag tycker att det är tråkigt och fördummande. Om någon vill läsa denna bok så kan de väl ta med den själv.

Mycket tacksam för svar Stefan Jansson

Hej Stefan!

Tack för ditt e-mail och dina synpunkter. Ja, vi har haft Bibeln/ Nya Testamentet av tradition på våra hotellrum. Alla religioner är välkomna på Scandic så från och med idag uppmanar vi våra hotell att ta bort bibeln från hotellrummen. Vi kommer att ha kvar den som en gästservice i receptionen.

Med vänliga hälsningar Mona Andersson Hilton HHonors Norden Scandic Marknadsavdelning.

Författare

Intervjun gjordes av Fredrik Bendz

tillbaks  Tillbaks till startsidan


Sidan skapades tisdagen den 1 maj 2007
Sidan uppdaterades senast tisdagen den 4 maj 2007

(* extern anslutning)