Recension

Sam Harris, Letters to a christian nation

Efter att ha läst Sam Harris End of Faith kändes det som om allt som behövdes sägas redan var sagt i denna briljanta bok. Det var därför med stor nyfikenhet och intresse jag började läsa Sam Harris nya bok, letter to a christian nation. Den är till omfånget liten, bara 90 sidor, men stor till innehållet. Denna hans nya bok är utformad som ett brev till en fiktiv kristen läsare. Han poängterar att han inte vänder sig till "flumkristna" som är kristna bara till namnet men inte innehållet, utan till de verkligt kristna som tror att Jesus är guds son och bibeln skriven av Gud.

I början av boken skriver han att idén till boken kommer från de tusentals hat och hotbrev han fått från kristna efter publiceringen av "End of Faith". Författaren konstaterar sen hur ironiskt det är att en religion vars företrädare ofta talar om kärlek och förlåtelse ofta i verkligheten är djupt oemottagliga för kritik och rent hatiska. Man skulle naturligtvis kunna hävda, säger sam harris i inledningen, att detta beteende skulle kunna härledas till ett allmänt, mänskligt beteende men det är tydligt att mycket kommer från bibeln. Hur kan jag veta det? De mest hatiska av de brev jag fått är alltid citerade med olika bibelverser...

Tonen och det exakta, klara språket känns igen från end of Faith. Det känns som om det inte är en mening eller en bokstav för mycket i boken. Författaren svävar aldrig iväg i olika resonemang, vilket skulle vara lätt hänt, utan håller sig klart och tydligt till det han vill säga. En hel del av det han tar upp känns ganska självklart för mig som ateist, men måste rimligtvis vara väldigt provocerande för en kristen person.

I de första kapitlen visar han på alla ondskefulla passager i bibeln som kristna gärna talar tyst om och visar på hur orimligt det blir när man som kristen tar ut vissa partier ur bibeln och tycker att de ska gälla och inte andra. Senare i boken argumenterar han för att god moral knappast är nödvändigt med bibelns hjälp, tvärtom verkar vara så att länder där religiositeten är svag har bättre välfärd, mindre kriminalitet, mindre tonårsaborter, mera jämlikhet osv. Överallt, i alla samhällen, menar sam harris, är det tydligt att ju mer sekulariserat ett samhälle är destomer utvecklat och demokratiskt är det och tvärtom. Motståndare till stamcellsforskning och teorierna om ID klär han elegant av och visar upp de i all sin snedvridna moral.

Sam Harris har återigen skrivit en lysande bok. Denna bok borde vara obligatorisk läsning i skolorna och man önskar att alla människor i Sverige kunde läsa den. De kommer inte att göra det, men de borde.

Författare

Recensionen är skriven av Axel B.

Diskutera

Diskutera recensionen i Ateistiskt Forum.

tillbaks  Tillbaks till startsidan


Sidan skapades den 4 november 2006
Sidan uppdaterades senast den 4 november 2006

(* extern anslutning)